เมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดี
เทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพ
เทคนิคการใช้ปุ๋ย
FAMOUS BRAND 
 
ผู้ชม
วันนี้ 172
เมื่อวาน 433
ทั้งหมด 484,641
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 175
เมื่อวาน 437
ทั้งหมด 511,952

บริษัท ทองไทยซีดส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการสร้างตราสินค้าไทย/แบรนด์ไทย(Thailand Brand) และพัฒนาระบบ การกระจายสินค้าในเวียดนาม เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ตรา "ทองไทย" ผลิตภายใต้สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ที่เหมาะสมในประเทศไทย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา พริก มะเขือเทศ แคนตาลูป ฯลฯ

 เมล็ดพันธุ์พริก
" เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 089 ”- ผลยาว 8-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด- ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ทรงพุ่มใหญ่&nbs...
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 009"ผลยาว 7-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ดต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ทรงพุ่มใหญ่ ติดผลดกและสม่ำเสมอ ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว-สีเขียวเข้ม...
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ทอง เทียน 009"ผลยาว 7-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย เทียน 018"ผลยาว 7-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ทองเ เทียน 006"ผลยาว 5-6 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 060"ผลยาว 5-6 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150"ติดผลดก ผลยาวตรง 14-16 ซม. ผลสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังย้ายกล้า
เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มเขียว "ไทย ไหม 151"ติดผลดก ผลยาวตรง 15-18 ซม. ผลสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน หลังย้ายกล้า
 เมล็ดพันธุ์แตงโม
- เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทยวิน 246"น้ำหนักผล 6-8 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-66 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 30-35 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ซุปเปอร์ ไทยวิน" น้ำหนักผล 7-9 กก. อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 30-35 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ซุปเปอร์ ทองไทย"น้ำหนักผล 7-9 กก. อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 30-35 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 444"น้ำหนักผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 222"น้ำหนักผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "วังทอง"น้ำหนักผล 3-5 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ความหวาน 12-14 บริกซ์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 489"น้ำหนักผล 5-7 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 389"น้ำหนักผล 6-8 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์
 เมล็ดพันธุ์แตงกวา
เมล็ดพันธุ์แตงกวา ไทยไทย 369- ผลยาว 20-22 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "กรีน กรีน"ผลยาว 19-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 36-38 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "หงษ์ ทอง 111" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ดลักษณะ ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ขนาดผลยาว 18-20 ซม. ติดผลดก...
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 200" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "ไทย บิน 018" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 35-38 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "ไทย บิน 220ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 201" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน หลังหยอดเมล็ดลำต้นแข็งแรง ผลสีเขียวนวล ทรงกระบอกสม่ำเสมอ ติดผลดก เนื้อแน่นกรอบ รสฃาดดี ผลยาว 18-...
เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "หงษ์ ทอง 653" ผลยาว 15-16 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 33-35 วัน หลังหยอดเมล็ดผลสี เขียวเข้มทรงกระบอก ขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี แข็งแรง ความยาว 13- 15ซม. อายุเก็บเกี่ยว...
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 140" ผลยาว 12-13 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 110" ผลยาว 6-11 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 28-32 วัน หลังหยอดเมล็ด
 เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลต์กี้"หวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0 กก อายุเก็บเกี่ยว 63-68 วัน หลังหยอดเมล็ด Sugar .
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองคำ"ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0กก อายุเก็บเกี่ยว 57-60 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองมิลค์ 289"ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0กก อายุเก็บเกี่ยว 57-60 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลค์กี้ 159"ความหวาน 13 -  16 บริกซ์  น้ำหนักผล 2.0 - 3.0 กก.- ผลกลมรีสีขาวครีม ขั้วยาวและเหนียว เนื้อหนาสีส้ม ขนาดผลใหญ่สม่ำเสมอ รสชาดหวานกรอบอร่อย กลิ่นหอมหวาน ค...
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทูเลิฟ"ความหวาน 13-14 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอด.
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทูมูน 888"ความหวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินีผลกลมรี สีแดงสด รสชาดเปรี้ยวอมหวาน  เหมาะสำหรับรับประทานสด น้ำหนักผล 10-15 กรัม อายุเก็ยว 75-80 วัน หลังย้ายกล้า
 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ไทยเรด TT950น้ำหนักผล 70-80 กรัม อายุเก็ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า
 
เว็บสำเร็จรูป
×