เมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดี
เทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพ
เทคนิคการใช้ปุ๋ย
 
ผู้ชม
วันนี้ 638
เมื่อวาน 584
ทั้งหมด 593,833
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 650
เมื่อวาน 612
ทั้งหมด 625,846
 เทคนิค “การปลูกแตงร้าน”

ฤดูกาลที่เหมาะสม


*  แตงร้านเป็นพืชเถาเลื้อย ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

*  ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ ให้การเจริญเติบโตทางลำต้นอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน และติดผลในระยะ

   เริ่มฤดูหนาวจะให้ผลผลิตดี

*  ฤดูร้อน     บางช่วงอาจจะพบปัญหาดอกร่วง  ทำให้ผลผลิตลดลง

*  ฤดูหนาว   ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส แตงร้านจะมีอาการชะงักการเจริญเติบโต

*  เพาะกล้า ใช้เมล็ด  150-200 กรัม/ไร่ (หยอดเมล็ด 300 กรัม/ไร่)

*  ผลผลิต 3.5 - 4 ตัน/ไร่


รายการ
พันธุ์
ลักษณะ
ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลดก ผลไม่เหลือง เก็บไว้ได้นาน ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี
อายุการเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยว 35-38 วันหลังหยอดเมล็ด
ผล
ผลยาว 20-22 ซม.  ผลสีขาวไหล่เขียวนวล 

 

เตรียมดิน

การปลูก  แบบขึ้นค้าง

การปลูก  แบบเลื้อยตามดิน

1. ไถดินลึก 30-35 ซม.

2.  ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน

3. ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 1-2 ตัน/ ไร่      

    และปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้น

    หลุมก่อนปลูก 

4. คลุมแปลงด้วยพลาสติกเพื่อ

    ป้องกันการสูญเสียความชื้น   

    และลดการระบาดของแมลง

 

1. ระหว่างต้น 40-50 ซ.ม.

    ระหว่างแถว 80-100 ซ.ม.

    เว้นร่องน้ำระหว่างแปลง 50 ซ.ม.

2. หยอดเมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด  

3. เมื่อมีใบจริง 2-3 ใบ  ถอนแยกให้

    เหลือ 1 ต้น/ หลุม

4. จัดการง่าย ผลผลิตมีคุณภาพและ

     ผลผลิตสูงกว่าวิธีปลูกแบบเลื้อย

     ตามดิน

1. ระหว่างต้น 40-50 ซ.ม.   

    ระหว่างแถว 3-4 เมตร

    เว้นร่องน้ำระหว่างแปลง 50 ซ.ม.

2. หยอดเมล็ดหลุมละ1-2 เมล็ด

3. เมื่อมีใบจริง 2-3 ใบ  ถอนแยกให้

    เหลือ 1 ต้น/หลุม  

4. สะดวกและประหยัดต้นทุน

 การใส่ปุ๋ย

อายุ

                สูตรปุ๋ย

              อัตราการใส่ปุ๋ย

1. เตรียมดินปลูก   (ใส่รองก้นหลุม)

2. ระยะต้นกล้า      (อายุ  15 วัน)

3. ระยะดอกบาน  ( อายุ  30 วัน)

4.  ระยะบำรุงผล   (อายุ  35 วัน)

15-15-15

15-15-15  หรือ  25-7-7

15-15-15   หรือ  8-24-24

15-15-15  

50  กก. / ไร่

50  กก. / ไร่

50  กก. / ไร่

50  กก. / ไร่

 

การให้น้ำ

โรคที่สำคัญ

แมลงที่สำคัญ

การใช้ฮอร์โมน

1. ให้น้ำพอดีจะทำให้มีผลผลิต

    สูงสุด และคุณภาพดีที่สุด

2. แตงร้านเป็นพืชที่ต้องการน้ำ

    มาก แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง

3. ช่วงเริ่มให้ผลผลิต ไม่ควร

     ให้เกิดการขาดน้ำ

4. ไม่ควรให้น้ำช่วงเย็นจะทำให้

    เกิดโรคทางใบได้ง่าย

โรคราน้ำค้าง

ป้องกันโดยฉีดพ่น

คาร์เบนดาซิม

แมนโคเซ็ป

หรือริโดมิล

 

1. เพลี้ยไฟ

   ป้องกันโดยฉีดพ่น   

    สารอะบาเม็กติน

    หรือไซเปอร์เมทริล 

2.  แมลงเต่าต่างๆ

     ใช้ คาร์บาเมท

     หรือออร์แกโนฟอสเฟต

กระตุ้นการแตกแขนง

ใช้สาหร่ายทะเลผสมธาตุอาหารเสริมฉีดพ่นตั้งแต่ระยะแตงร้านมีใบจริง 3-5 ใบ

 

 

Back
Share
 
เว็บสำเร็จรูป
×